Assistant

अपर आयुक्त कार्यालय, आदिवासी विकास विभाग, अमरावती

emblem

संपर्क :

एकात्मिक आदिवासी विकास प्रकल्प कार्यालय, औरंगाबाद

प्लॉट नं.२६, राज पेट्रोल पंपाशेजारी, औरंगाबाद, जि. औरंगाबाद

दूरध्वनि : ०२४०-२४८६०६९

फॅक्स : ०२४०-२४८६०६९

ईमेल आयडी : poitdp.abd-mh@gov.in